JAU Areenan säännöt

päivitetty 15.03.2016

 • Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja huolehtii siitä että tilat ovat luovutettaessa samassa tai siistimmässä kunnossa kuin vastaanottaessa.
 • Käyttäjä sitoutuu tarvittaessa korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneet kulut.
 • Hallissa ja sen ympäristössä on roskaaminen kielletty! Korjaa siis myös omat roskasi roskikseen, äläkä jätä omaisuuttasi halliin.
 • Tupakointi on kielletty hallissa ja sallittua ulkona vain merkityissä paikoissa.
 • Hallin käyttäjä itse vastaa itsestään, koirastaan sekä mahdollisista muille käyttäjille tai hallille tai sen irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista.

Pysäköinti

 • Hallin pihassa on pysäköintitilaa

Treenaaminen hallissa:

 • Hallin käyttäjän tulee noudattaa varattua aikaa ja huomioida muut hallin käyttäjät.
 • Käytä vain keinonurmelle soveltuvia kenkiä. On myös suositeltavaa käyttää eri kenkiä ulkona ja sisällä keinonurmen kunnossapidon kannalta.
 • Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin tuloa, näin hallin matto pysyy mahdollisimman hyvässä kunnossa.
 • Tavaroita saa tuoda halliin häkkialueelle etukäteen mutta koirat saa tuoda halliin vasta oman vuoron alkaessa.
 • Lämmityskulujen minimoimiseksi on hallin ovea pidettävä kiinni.
 • Jokainen joka lähtee hallista niin, että halli jää tyhjäksi, on velvollinen tarkistamaan, että ovet ovat lukossa ja valot sammutettu.
 • Koira on ulkoilutettava hyvin ennen halliin tuloa ja siivottava sen jätökset roskikseen. Koirien ei saa myöskään antaa pissata hallin ulkoseiniin.
 • Mikäli koiraa pissaa halliin, on siivous suoritettava välittömästi. Siivoustarvikkeita löytyy jokaisen kentän seinustalta.
 • Koiran tulee olla aina ohjaajan hallinnassa hallissa ja sen lähiympäristössä.
 • Areenan alueella koiran tulee olla suoritusvuoron ulkopuolella kytkettynä.
 • Halliin tulevien koirien tulee olla  SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
 • Halliin ei saa tuoda koiraa, joka sairastaa tarttuvaa tautia (esim. täit, kennelyskä, ripuli). Kennelliiton suosittelemia varoaikoja on noudatettava.
 • Juoksunartut saavat treenata hallissa juoksuhousut jalassa.
  • Juoksunartut saavat olla hallissa vain ja ainoastaan suoritusvuoronsa ajan.
 • Koiria tulee kohdella Jau Areenalla aina kunnioittavasti. Kaikkien ankarien kuritustoimien ja –välineiden käyttö on kielletty.
 • Treenisääntöjen rikkominen voi johtaa harjoitteluoikeuden menettämiseen.

Esteet

 • Esteitä ei saa raahata mattoa pitkin. Putkia ei saa missään tapauksessa liikutella painojen kanssa!
 • Kunkin kentän esteet on värikoodattu
  • kenttä 1 =sininen,
  • kenttä 2 = keltainen
  • Kenttä 3 = vihreä
 • Jos lainaat esteitä toisilta kentiltä, on ne palautettava takaisin viipymättä.
 • Treenin päätteeksi on huolehdittava, että estenumerot on kerätty (numerojärjestyksessä) ja kontaktiesteet on suoritettavissa.
  Mikäli havaitset vikaa esteissä, merkitse este siihen tarkoitetulla merkillä ja ilmoita puutteesta välittömästi kalustotoimikunnalle osoitteeseen kalusto-tk@jau.fi.

Vapaaharjoittelu:

 • Vapaatreenausoikeuden ostaneet hallin käyttäjät voivat varata hallista aikaa itsenäistä harjoittelua varten. Treenioikeus on henkilökohtainen.
 • Kaikki vapaat ajat ja kentät ovat varattavissa. Mikäli kenttä on vapaana, voi treenaamaan mennä ilman varausta.
 • Toteutunut vuoro kuitataan pääoven vieressä olevaan kansioon.
 • Juoksunartun kanssa saa treenata seuraavia sääntöjä noudattaen:
  • Halli on aina varattava etukäteen varauskalenterista ja varauksen yhteydessä mainittava juoksusta info-kentässä.
  • Juoksunartut saavat treenata hallissa juoksuhousut jalassa. Juoksunartut saavat olla hallissa vain ja ainoastaan suoritusvuoronsa ajan.
  • Toko-treenaus juoksuisen nartun kanssa ei ole sallittua.
 • Kentän haltijalla (JAU / Heiluhännät) on oikeus perua yksittäisiä vapaatreenivarauksia, mikäli se järjestää hallissa tapahtuman. Varaajalle ilmoitetaan, jos vuoro joudutaan perumaan.

Sosiaalitilat:

 • WC on pidettävä siistinä ja WC-kontin ovi suljettuna.
 • WC:n patteri on pidettävä päällä putkien jäätymisen estämiseksi.
 • WC:ssä ei saa säilyttää koiria edes omatoimitreenauksen aikana!

Poikkeustilanteet:

 • Ohje hätäilmoituksen tekemiseen löytyy molempien päätyjen uloskäyntien yhteydestä.
 • Ensiaputarvikkeet löytyvät wc-kontin viereiseltä seinustalta samoin kuin ohjekansio hätä-/tapaturmatilanteissa toimimiseen.
 • Huom! Alueella liikkuu kyykäärmeitä.