JAU Areenan säännöt

päivitetty 22.10.2020
HUOM! Iltaisin pimeällä päätyjen ulkovalot ovat ajastettuja! Niitä ei tarvitse sammuttaa. Jos hallin pitkän sivun valot ovat päällä, viimeisen hallilta lähtijän tulee sammuttaa ne keskioven luota löytyvistä katkaisijoista!

 • Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja huolehtii siitä että tilat ovat luovutettaessa samassa tai siistimmässä kunnossa kuin vastaanottaessa.
 • Käyttäjä sitoutuu tarvittaessa korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneet kulut.
 • Hallissa ja sen ympäristössä on roskaaminen kielletty! Korjaa siis myös omat roskasi roskikseen, äläkä jätä omaisuuttasi halliin.
 • Tupakointi on kielletty hallissa ja sallittua ulkona vain merkityissä paikoissa.
 • Hallin käyttäjä itse vastaa itsestään, koirastaan sekä mahdollisista muille käyttäjille tai hallille tai sen irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista.

Pysäköinti

 • Hallin pihassa on pysäköintitilaa

Treenaaminen hallissa:

 • Hallin käyttäjän tulee noudattaa varattua aikaa ja huomioida muut hallin käyttäjät.
 • Mikäli hallissa treenaa ilman vuorovarausta, pitää kenttä luovuttaa seuraavalle ”vuorottomalle treenaajalle” 30 min kuluessa seuraavan saavuttua.
 • Käytä vain keinonurmelle soveltuvia kenkiä. On myös suositeltavaa käyttää eri kenkiä ulkona ja sisällä keinonurmen kunnossapidon kannalta.
 • Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin tuloa, näin hallin matto pysyy mahdollisimman hyvässä kunnossa.
 • Tavaroita saa tuoda halliin häkkialueelle etukäteen mutta koirat saa tuoda halliin vasta oman vuoron alkaessa.
 • Lämmityskulujen minimoimiseksi on hallin ovea pidettävä kiinni.
 • Jokainen joka lähtee hallista niin, että halli jää tyhjäksi, on velvollinen tarkistamaan, että ovet ovat lukossa ja valot sammutettu.
 • Koira on ulkoilutettava hyvin ennen halliin tuloa ja siivottava sen jätökset roskikseen. Koirien ei saa myöskään antaa pissata hallin ulkoseiniin.
 • Mikäli koiraa pissaa halliin, on siivous suoritettava välittömästi. Siivoustarvikkeita löytyy jokaisen kentän seinustalta.
 • Koiran tulee olla aina ohjaajan hallinnassa hallissa ja sen lähiympäristössä.
 • Areenan alueella koiran tulee olla suoritusvuoron ulkopuolella kytkettynä.
 • Halliin tulevien koirien tulee olla  SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
 • Halliin ei saa tuoda koiraa, joka sairastaa tarttuvaa tautia (esim. täit, kennelyskä, ripuli). Kennelliiton suosittelemia varoaikoja on noudatettava.
 • Juoksunartut saavat treenata hallissa juoksuhousut jalassa.
  • Juoksunartut saavat olla hallissa vain ja ainoastaan suoritusvuoronsa ajan.
 • Koiria tulee kohdella Jau Areenalla aina kunnioittavasti. Kaikkien ankarien kuritustoimien ja –välineiden käyttö on kielletty.
 • Treenisääntöjen rikkominen voi johtaa harjoitteluoikeuden menettämiseen.

Esteet

 • Esteitä ei saa raahata mattoa pitkin. Putkia ei saa missään tapauksessa liikutella painojen kanssa!
 • Jos lainaat esteitä toisilta kentiltä, on ne palautettava takaisin viipymättä.
 • Treenin päätteeksi on huolehdittava, että estenumerot on kerätty (numerojärjestyksessä) ja kontaktiesteet on suoritettavissa.
  Mikäli havaitset vikaa esteissä, merkitse este siihen tarkoitetulla merkillä ja ilmoita puutteesta välittömästi kalustotoimikunnalle osoitteeseen kalusto-tk@jau.fi.
 • Esteet ovat vain koiria varten! Lapset eivät saa leikkiä, eikä kiipeillä esteillä!

Vapaaharjoittelu:

 • Vapaatreenausoikeuden ostaneet hallin käyttäjät voivat varata hallista aikaa itsenäistä harjoittelua varten. Treenioikeus on henkilökohtainen.
 • Kaikki vapaat ajat ja kentät ovat varattavissa. Mikäli kenttä on vapaana, voi treenaamaan mennä ilman varausta.
 • Toteutunut vuoro kuitataan pääoven vieressä olevaan kansioon.
 • Juoksunartun kanssa saa treenata seuraavia sääntöjä noudattaen:
  • Halli on aina varattava etukäteen varauskalenterista ja varauksen yhteydessä mainittava juoksusta info-kentässä.
  • Juoksunartut saavat treenata hallissa juoksuhousut jalassa. Juoksunartut saavat olla hallissa vain ja ainoastaan suoritusvuoronsa ajan.
  • Toko-treenaus juoksuisen nartun kanssa ei ole sallittua.
 • Kentän haltijalla on oikeus perua yksittäisiä vapaatreenivarauksia, mikäli se järjestää hallissa tapahtuman. Varaajalle ilmoitetaan, jos vuoro joudutaan perumaan.

Sosiaalitilat:

 • WC on pidettävä siistinä ja WC-kontin ovi suljettuna.
 • WC:n patteri on pidettävä päällä putkien jäätymisen estämiseksi.
 • WC:ssä ei saa säilyttää koiria edes omatoimitreenauksen aikana!

Poikkeustilanteet:

 • Ohje hätäilmoituksen tekemiseen löytyy molempien päätyjen uloskäyntien yhteydestä.
 • Ensiaputarvikkeet löytyvät wc-kontin viereiseltä seinustalta samoin kuin ohjekansio hätä-/tapaturmatilanteissa toimimiseen.
 • Huom! Alueella liikkuu kyykäärmeitä.